Kajakrummet

Beboerrepræsentationen har efter aftale med PKA overtaget Kajakrummet. Vi har fået nøgler hertil, som vi nu kan overdrage til interesserede beboere mod et depositum på 300,- Det vedtagne depositum svarer til de faktiske udgifter for Beboerrepræsentation vi (gen)anskaffelse af en nøgle til rummet.

 

Vi har efter drøftelse med PKA & DEAS vedtaget følgende retningslinier for brug af rummet;

  • Beboeren forpligter sig til, at kajakrummet kun anvendes til maritimt udstyr og mindre klargøring heraf.
  • Der må ikke foretages afvaskning i rummet, idet der ikke er afløb i rummet. Afvaskning skal ske udendørs på dertil indrettede områder.
  • Der må ikke ryges i kajakrummet, ligesom beboeren forpligter sig til at rydde op efter sig selv og altid låse døren efter sig.
  • Bortkomst af nøglen skal straks meddeles til Beboerrepræsentationen.
  • Beboeren forpligter sig til omgående at levere nøglen tilbage, såfremt Beboerrepræsentationen eller udlejer kræver det.
  • Beboerrepræsentationen kan ikke stilles til ansvar ved eventuel tyveri/indbrud i rummet. Lejerens egen indboforsikring må dække eventuelle tab ved anvendelse af rummet.

 

Spørg efter en nøgle i nedenstående formular. Der skal underskrives en kontrakt inden nøglen udleveres.

Beboerrepræsentationen glæder sig til at se rummet i sin fulde funktion og til at se en masse sejlsportsaktivitet til sommer!