http://k109.dk

Kajplads 109 - 2150 Nordhavn

Beboerrepræsentationen


Beboerrepræsentationen arbejder konstant på, at Kajplads109 er et dejligt sted at bo. Vi har oprettet denne side for at gøre det lettere for dig som lejer, at finde information om lejeforhold, referater fra møder, brug af fælleslokale, kajakrum, mv. Vi vil også bruge siden til at informere jer generelt om tiltag og forbedringer af ejendommen. Vi håber I vil besøge siden med jævne mellemrum og føle jer godt opdateret om hvad beboerrepræsentationen arbejder med. Vi hører også gerne om ønsker og evt. forslag til ændringer af siden.

Indkaldelse til ordinært

beboermøde på Kajplads 109

Torsdag d. 25. marts 2021

18:00 - 21:00 i Sandkassen

Mødestart 19:00

Dagsorden jf. vedtægter fra kl. 19:00


  1. Valg af dirigent samt referent
  2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
  3. Fremtidig virksomhed/arbejdsopgaver for Beboerrepræsentationen det kommende år.
  4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse, samt budget (udsendes en uge før).
  5. Godkendelse ag budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  6. Behandling af evt. indkomne forslag (udsendes en uge før).
  7. Valg af beboerrepræsentanter og evt. suppleant(er). Formand Annie Svendsen er på valg.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt


Hardu forslag eller et emne du ønsker behandlet på mødet, skal du sende dette til formand Annie Svendsen, Ystadgade 2, 4. eller på mail til annie@k109.dk, senest d. 15. marts 2021.

Beboerrepræsentationen sender forslagene ud til alle lejere senest 1 uge før mødet


Beboerrepræsentationen byder på mad og drikke fra kl. 18:00, så tilmeld dig senest d.18. marts, hvis du ønsker at spise med.

Historie

Kort fortalt


På muren står der

KAJPLADS 109 PKA ANNO 2015

PKA - et af Danmarks største pensionsselskaber - har ladet ejendommen bygge og ejer den fortsat.

Indflytning blev påbegyndt maj 2016. Forsinkelsen og alle efterfølgende fejl og mangler stod hovedentreprenøren Dahl A/S for. Dahl A/S gik kort efter konkurs.

Ejendommens kontaktpersoner


Julie Lindegaard-Sørensen

Property Manager DEAS A/S

Tlf. 3946 6906

jls@deas.dk


Administrations team 6 (admteam6@deas.dk)

Viceværter: Tonny, Henrik og Bo

Tlf 7030 2330 7-19

fs@deas.dk


Driftsleder:

René da Silva Mejborn

rms@deas.dkDu kan bruge DEAS 24/7 app'en,

som en nem adgang til at indberette viceværtopgaver.

Findes til både iPhone og Android.


Hvis der opstår et akut problem udenfor DEAS åbningstid 08.00 – 16.00 skal du ringe på 70 30 20 20.

Brugervejledninger til din lejlighed